Instruire și Certificare

Ca urmare a dezvoltării intense a domeniului IT&C dar şi datorită creşterii numărului de cereri de formare profesională în domeniu IT&C, compania noastră s-a făcut remarcată atât pe piaţa locală cât şi cea regională prin activităţi de instruire. În cei 20 de ani de activitate au fost instruite şi certificate peste 30.000 de persoane în domeniu IT&C şi nu numai.

În anul 2002 compania noastră a fost acreditată ca şi Centru de Testare ECDL – Centrul de testare RO10, clienţii noştri având posibilitatea de susţinere a examenelor pentru obţinerea Permisului European de Conducere a Calculatorului. Rezultatele excepţionale obţinute de Centrul de Testare ECDL a determinat ca în anul 2003 ECDL România să numească compania noastră Centru Regional de Testare ECDL gestionând şi supervizând sesiunile de examinare a 5 judeţe din Transilvania (Cluj, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş).

Activitatea ECDL a companiei noastre a fost permanent dezvoltată şi adaptată pieţei locale prin includerea de noi certificări care pot fi susţinute în centrul nostru dar şi prin instruirea continuă a lectorilor proprii pentru a face față cererii din domeniului IT&C. Prin parteneriatul încheiat cu Centru Regional INA Cluj pentru instruirea funcţionarilor publici am realizat programe de instruire pentru funcţionarii publici în vederea obţinerii permiselor ECDL şi pentru profesorii din licee şi alte persoane din cadrul unor instituţii pentru iniţiere în utilizarea calculatorului.

 

Centrul de Informatică S.A. este a doua firmă din judeţul Cluj care a obţinut în 2004 autorizaţia de furnizor de formare profesională de la Autoritatea Națională pentru Calificări (fost Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor). Au fost autorizate cursuri de formare atât cu specific IT&C cât şi cu alte competențe: manager de proiect, expert achiziţii publice, contabilitate, limbi străine, lucrător în comerţ, agent de securitate și formator.

Începând cu anul 2007 compania noastră şi-a dezvoltat activitatea de certificare devenind Centru de Testare Autorizat Pearson VUE şi Centru de Testare Autorizat Prometric. În cadrul acestor centre de testare se pot susţine examene de certificare a competenţelor atât în domeniul IT&C cât şi în alte domenii.

În cadrul centrului autorizat de testare  Pearson VUE se pot susţine examene de certificare pentru următoarele firme: Avaya Inc., Brocade, Certified Internet Webmaster, Check Point Technologies, Cisco Systems, CompTIA, Linux Proffesional Institute, MySQL, Novell, Siemens, Sun MicroSystems, VMware, Zend Tehnologies.

În cadrul centrului autorizat de testare Prometric Testing Center se pot susţine examene de certificare pentru următoarele firme: 3 COM, Adobe Systems, Alcatel-Lucent, Canon, Citrix Sysrems, CompTia, D-Link, Dell Computer, EC Council, Fujitsu, Google, Hewlett Packard, Hitachi Data System, IBM, Intel, Juniper Networks, Linux, Microsoft, NEC, Nokia, Nortel, Oracle, Sair Linux and GNU, Sun Microsystems, Symantec, Ubuntu, XML Master Certification.

Implicarea companiei pe piaţa de training IT&C a devenit şi mai intensă începând cu anul 2008 prin stabilirea unui parteneriat între compania noastră şi Microsoft. Obţinând statutul de Partener Certificat Microsoft pe competenţe de Learning Solution, compania noastră oferă cursuri de perfecţionare şi specializare în domeniul IT&C utilizând tehnologii şi soluţii Microsoft, fiind singura firmă din Transilvania ce furnizează astfel de servicii.

Creșterea exponențială a utilzării dispozitivelor mobile și aplicațiilor Android pe piaţa internaţională, ne-a determinat să devenim parteneri Android Advanced Training Consultants (Android ATC) în anul 2013. Devenind Certified Android Developers by Android ATC putem oferi clienților noștri posibilitatea de a susține sesiuni de instruire pentru dezvoltatorii Android, precum și certificarea competențelor acestora.

 

Cursuri Microsoft

 

Singurul centru de training din partea de Nord-Vest a țării, centrul nostru de training se diferențiază prin specialiștii pe care-i are. Instructorii autorizați Microsoft (MCT) din cadrul firmei au pe lângă experiența de trainer și o vastă practică "real life" obținută din activitatea de consultanță, implementare și mentenanță a soluțiilor informatice și au capacitatea de a înțelege și de a răspunde preocupărilor și problemelor încă nerezolvate pe care le pot avea cursanții.

Instructorii autorizați Microsoft (MCT) din cadrul Centrului de Informatică au acces permanent la întreaga gamă de produse Microsoft și acces special la cele mai noi informații tehnologice.

Laboratoarele sunt dotate conform unor cerințe stricte, cu echipamente care corespund pe deplin standardului impus de Microsoft. Cunoștințele sunt transmise atât teoretic cât și practic, studenții învață instalând, configurând sau programând individual. Activitatea de instruire este interactivă și coordonată de trainer. Cursurile se desfașoară în clase cu un numar de 10-15 persoane.

Materialele didactice (Microsoft Official Curricullum - MOC) sunt elaborate de proiectanții de aplicații și inginerii de suport de la Microsoft. Acestea sunt cele mai bune și complete resurse pentru instruirea în produse și tehnologii Microsoft. Majoritatea cursurilor sunt urmate de examene de certificare pentru pregătirea cărora este recomandat să urmați în prealabil cursurile corespunzătoare.

Indiferent de direcția dumneavoastră profesională, dacă doriți să învățați noțiuni de bază sau avansate în  .NET, SQL Server, Windows Desktop, Windows Server, Exchange Server, Virtualizare, System Center, aveți acces la cursuri detaliate și concentrate, cursuri care vă economisesc timp și efort pentru a stăpâni cele mai noi tehnologii Microsoft. Cariere de succes în industria IT s-au clădit în aceste săli de clasă, unde puteți învăța în ritm accelerat cele mai noi tehnologii, predate de instructori experimentați.

Toate acestea garantează cunoștințele aprofundate pe care le veți avea în urma frecventării cursurilor și succesul unei cariere ca profesionist IT.

Indiferent dacă vă pregătiți pentru certificările MCSE, doriți să vă consolidați imaginea profesională sau să începeți o carieră nouă în domeniul tehnologiei, partenerii Microsoft Learning Partners vă pot oferi programul de instruire dorit. Partenerii Learning Partners oferă soluții de instruire cu ajutorul produselor Official Microsoft Learning Products prezentate de Microsoft Certified Trainers.

Toate aceste avantaje sunt susținute de două elemente esențiale suplimentare:

1. Standardul calității evaluat de Microsoft

2. Garanția satisfacției clienților

Programul de instruire și certificare Microsoft este extrem de simplu și direct și vă ajută să obțineți abilitățile tehnologice de care aveți nevoie pentru a reuși pe plan profesional.

 

Cursuri ITIL

 

Cursc cu durată de 20 de ore.

Click AICI pentru programa cursului. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) este un set de bune practici in Managementul Serviciilor IT (ITSM) care are ca scop alinierea serviciului IT la nevoile de business.      Detalii si program cursuri: learning@cim.brinel.ro

 

Schema de calificare 

Model de Procesare

LifeCycle

Formare Profesională

 

Programele de formare profesională pot fi de diferite tipuri: iniţiere, calificare, recalificare, specializare şi perfecţionare, în funcţie de nivelul de calificare sau studii pe care îl au cursanţii.

Potrivit legislaţiei în vigoare, OG 129/2000 republicată, programele de formare profesională pot fi de mai multe tipuri :

  • iniţierea reprezintă dobândirea unor cunostinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăsurarea unei activităţi;
  • calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
  • perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;
  • specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de cunostinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;
  • recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior
  • competenţele comune se referă la dobândirea de competenţe de generale şi necesare tuturor ocupaţiilor (Comunicare în limba oficială, Comunicare în limbi străine, Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie, Competenţe informatice, Competenţa de a învăţa, Competenţe sociale şi civice, Competenţe antreprenoriale, Competenţa de exprimare culturală).

Diplomele acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale şi de Ministerul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Sunt eliberate sub forma unui Certificat de Absolvire sau Certificat de Calificare, în funcție de programul de formare și sunt însoțite de un Supliment descriptiv în care sunt detaliate comptetențele dobândite în urma absolvirii programului de formare.

Pe lângă faptul că participarea la astfel de cursuri  permite dezvoltarea abilităţilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, un alt avantaj al diplomelor CNFPA este acela că se poate profesa pe baza lor, în funcţie de domeniul de activitate certificat.

Tehnici de Prezentare Eficiente

Cui se adresează? 

Managerilor și angajaților din departamentele de resurse umane ale firmelor care actionează in cele 10 sectoare de interes ale Strategiei Naționale de Competitivitate. 

Modalitatea de organizare :

Cursul “Tehnici de prezentare eficiente” are o durată de 16 ore și se va desfășura pe durata a două zile. 
Fiecare grupă va avea un maxim de 8 participanți. 

Care sunt competențele studiate? 

Tehnici de organizare eficientă a unui discurs/prezentare, 

Tehnici de gestionare eficientă a emoțiilor de comunicare, 
Tehnici de prezentare scenică. 

Inscrieri:  
proiecte@cim.brinel.ro 
tel. 0743025222

Business Coaching SML

 

Cui se adresează? 

Programul de formare Business Coaching SML (Self Managed Learning) se adresează managerilor (angajați cu contract individual de muncă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management – manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.) în cadrul firmelor.

Modalitatea de organizare 

Programul Business Coaching SML are o durată de 20 ore. 
Fiecare grupă numită „support team” va avea un număr de 5 participanți. 

Care sunt competențele studiate? 

Pe parcursul programului de formare se lucrează cu grupe mixte provenind din organizații diferite de câte 5 persoane. Există, pentru fiecare grupă, o succesiune de workshop-uri, după cum urmează: 

a. Câte 2 workshop-uri de câte 4 ore, distanțate la 2-3 săptămâni, pentru informare metodică și lucru initial pentru pregătirea obiectivelor individuale de învățare. 

În această etapă fiecare participant îsi construiește un „Contract de învățare” care răspunde la următoarele întrebări: 
1. Unde am fost? Experiențele principale avute, background, care au fost punctele mele tari/slabe etc. 
2. Unde sunt acum? Poziția prezentă pe care o ocup, principalele provocări pe care le am în rolul meu. 
3. Unde vreau sa ajung? Care sunt obiectivele de învățare pe care doresc să le ating în perioada de desfășurare a acestui proiect. Cum argumentez? 
4. Cum o sa ajung să-mi ating obiectivele? Este planul de acțiuni concrete pe care fiecare și le propune. 
5. Cum o să știu că mi-am atins obiectivele? Acțiunile concrete de evaluare a rezultatelor. 

b. Câte 4 workshop-uri de câte 3 ore pentru monitorizarea procesului de dezvoltare. Echipele de câte 5, se reunesc pentru ca fiecare participant să explice ce a făcut, conform planului de acțiuni agreat anterior, să primească sugestii de la colegi si de la consultantul-facilitator. 

Cursurile organizate prin proiectul POCU ID117994 s-au finalizat.

Detalii:

proiecte@cim.brinel.ro 
tel. 0743025222

Leadership

 

Cui se adresează? 

Programul de formare Leadership (Dezvoltarea abilitaților de Leadership: Reziliența liderilor, influențarea deciziilor – Economie Comportamentală ) se adresează atât managerilor (angajați cu contract individual de muncă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management – manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.) cât și antreprenorilor care își gestionează propriile afaceri. 

Modalitatea de organizare 

Programul Leadership (Dezvoltarea abilităților de Leadership: Reziliența liderilor, influențarea deciziilor – Economie Comportamentală ) are o durată de 12 ore. 
Fiecare grupă va avea un maxim de 15 participanți. 

Care sunt competențele studiate? 

Reziliența liderilor este un training de o zi, bazat pe cercetări moderne privind factorii care favorizează rezistența liderilor: 

a) Analiza în perspectivă
b) Cunoașterea valorilor proprii 
c) Inteligența Emotională
d) Relaționări eficiente 
e) Energia fizică

Este foarte interactiv și orientat pe aplicarea concretă a celor învățate – fiecare participant pleacă cu un plan de dezvoltare propriu. 
Partea a doua este un workshop de 4 ore bazat pe Economia Comportamentală, privind factorii contra-intuitivi care ne influențează, în special în deciziile aparent iraționale ale liderilor. Luarea deciziilor este una dintre cele mai importante abilități umane, atât în management, cât si în viața de zi cu zi. 
Workshop-ul merge pe două direcții: pe de-o parte prezintă câteva influențe externe asupra deciziilor, influențe adesea contra-intuitive, iar pe de altă parte oferă sugestii de contracarare a acestor influențe. 
Cunoasterea lor este condiția necesară pentru a le face față. 

Inscriere: 
proiecte@cim.brinel.ro 
tel. 0743025222

Competențe Antreprenoriale

 

Cui se adresează? 

Cursul “Competențe antreprenoriale” este acreditat ANC (Autoritatea Natională a Calificărilor) si se adresează antreprenorilor (cei care sunt asociați /administratori într-o firmă sau PFA). 

Modalitatea de organizare 

Cursul de “Competențe antreprenoriale” are o durată de 30 ore și se va organiza în 4 zile, consecutive sau 1-2 zile pe săptămână. 

Care sunt competențele studiate? 

Abilități antreprenoriale 
Managementul afacerii 
Business IT 
Surse de finanţare ale afacerilor 

Programul cursurilor : 
Surse de finanţare ale afacerilor 

Înscrieri: 

 proiecte@cim.brinel.ro / tel. 0743025222 

Manager Resurse Umane

 

Cui se adresează? 

Cursul “Manager resurse umane” este acreditat ANC (Autoritatea Natională a Calificărilor) si se adresează angajaților din departamentele de resurse umane. 

Modalitatea de organizare :

Cursul “Manager/referent resurse umane” are o durată de 30 ore. La finalul cursului fiecare participant va susține un examen in urma căruia va obține diploma de absolvire recunoscută de Ministerul Muncii si Ministerul Educației. 
Cursul se va organiza in 4 zile, consecutive sau 1-2 zile pe săptămână. 

Care sunt competențele studiate? 

Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane 
Coodonarea activităţilor de resurse umane 
Coordonarea elaborării politicilor din deparatmentul de resurse umane 
Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane 
Elaborarea strategiei de resurse umane 
Monitorizarea costurilor de personal 
Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei 
Reprezentarea departamentului de resurse umane. 

Programul cursurilor: 

Inscrieri: proiecte@cim.brinel.ro / tel. 0743025222 

 

©2018 Informatica. Toate drepturile rezervate.
Cluj Napoca, b-dul N. Titulescu, Nr. 4, Et. 1, CP 400420
CIF RO4750706 | Nr. ORC J12/3408/1993 | Capital social subscris şi vărsat: 310.797,50 RON 

Găsește-ne pe :

Designed by Psykadelyq