SPECIALIZARE + STRATEGIE = SUCCES!

Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Proiect Finalizat  – 20 mai 2019

Informații Cursuri 

 

Tehnici de prezentare eficiente 

Cui se adresează?

Cursul “Tehnici de prezentare eficiente” se adresează atât managerilor cât și angajaților din departamentele de resurse umane ale firmelor care acționează în cele 10 sectoare de interes ale Strategiei Naționale de Competitivitate.

Modalitatea de organizare

Cursul “Tehnici de prezentare eficiente” are o durată de 16 ore și se va desfășura pe durata a două zile. Acesta cuprinde atât parte teoretică cât și practică.
Fiecare grupă va avea un maxim de 8 participanți.

Care sunt competențele studiate?

Tehnici de organizare eficientă a unui discurs/prezentare, Tehnici de gestionare eficientă a emoțiilor de comunicare

Tehnici de prezență scenică.

Business Coaching SML

Cui se adresează? 

Programul de formare Business Coaching SML (Self Managed Learning) se adresează managerilor (angajați cu contract individual de muncă, care asigură managementul strategic si care ocupă poziții de management – manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.) în cadrul firmelor.

Modalitatea de organizare 

Programul Business Coaching SML are o durată de 20 ore. 
Fiecare grupă numită „support team” va avea un număr de 5 participanți. 

Care sunt competențele studiate? 

Pe parcursul programului de formare se lucrează cu grupe mixte provenind din organizații diferite de câte 5 persoane. Există, pentru fiecare grupă, o succesiune de workshop-uri, după cum urmează: 

a. Câte 2 workshop-uri de câte 4 ore, distanțate la 2-3 săptămâni, pentru informare metodică și lucru inițial pentru pregătirea obiectivelor individuale de învățare. 

În această etapă fiecare participant își construiește un „Contract de învățare” care răspunde la următoarele întrebări: 
1. Unde am fost? Experiențele principale avute, background, care au fost punctele mele tari/slabe etc. 
2. Unde sunt acum? Poziția prezentă pe care o ocup, principalele provocări pe care le am în rolul meu. 
3. Unde vreau să ajung? Care sunt obiectivele de învățare pe care doresc să le ating în perioada de desfășurare a acestui proiect. Cum argumentez? 
4. Cum o să ajung să-mi ating obiectivele? Este planul de actiuni concrete pe care fiecare si le propune. 
5. Cum o să stiu ca mi-am atins obiectivele? Acțiunile concrete de evaluare a rezultatelor. 

b. Câte 4 workshop-uri de câte 3 ore pentru monitorizarea procesului de dezvoltare. Echipele de câte 5, se reunesc pentru ca fiecare participant să explice ce a făcut, conform planului de acțiuni agreat anterior, să primească sugestii de la colegi și de la consultantul-facilitator.

Leadership ( Dezvoltarea abilităților de Leadership: Reziliența liderilor, influențarea deciziilor – Economie Comportamentală )

Cui se adresează? 

Programul de formare Leadership (Dezvoltarea abilităților de Leadership: Reziliența liderilor, influențarea deciziilor – Economie Comportamentală) se adresează atât managerilor (angajați cu contract individual de muncă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management – manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.) cât și antreprenorilor care își gestionează propriile afaceri.

Modalitatea de organizare

Programul Leadership (Dezvoltarea abilităților de Leadership: Reziliența liderilor, influențarea deciziilor – Economie Comportamentală) are o durată de 12 ore.
Fiecare grupă va avea un maxim de 15 participanți.

Care sunt competențele studiate?

Reziliența liderilor este un training de o zi, bazat pe cercetări moderne privind factorii care favorizează rezistența liderilor:

a) Analiza în perspectivă
b) Cunoașterea valorilor proprii
c) Inteligența Emotională
d) Relaționari eficiente
e) Energia fizică

Este foarte interactiv și orientat pe aplicarea concretă a celor învățate – fiecare participant pleacă cu un plan de dezvoltare propriu.
Partea a doua este un workshop de 4 ore bazat pe Economia Comportamentală, privind factorii contra-intuitivi care ne influentează, în special în deciziile aparent iraționale ale liderilor. Luarea deciziilor este una dintre cele mai importante abilități umane, atât în management, cât și în viața de zi cu zi.
Workshop-ul merge pe două direcții: pe de-o parte prezintă câteva influențe externe asupra deciziilor, influențe adesea contra-intuitive, iar pe de altă parte oferă sugestii de contracarare a acestor influențe.
Cunoașterea lor este condiția necesară pentru a le face față.

ITIL ( IT Infrastructure Library )

Cui se adresează? 

Programul de formare ITIL (IT Infrastucture Library) se adresează managerilor (angajați cu contract individual de muncă, care asigură managementul strategic și care ocupa poziții de management – manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.) din cadrul firmelor care acționează în cele 10 sectoare de interes ale Strategiei Naționale de Competitivitate.

Modalitatea de organizare

Cursul ITIL (IT Infrastucture Library) are o durată de 20 ore.
Cursul se va organiza în 3 zile, consecutive sau 1-2 zile pe săptămănă, după cum urmează: primele două zile sunt de 8 ore iar ziua patru are 4 ore de curs.
Fiecare grupă va avea un maxim de 15 participanți.

Care sunt competențele studiate?

Cursul este structurat astfel:

Module 1: Introduction to Service Management Lifecycle – Principles of Service Management, Processes, The ITIL Service Lifecycle
Module 2: Service Strategy – Concepts and Models, Processes
Module 3: Service Design – Concepts and Models, Key Principles, Processes
Module 4: Service Transition – Concepts and Models, Key Principles, Processes
Module 5: Service Operations – Concepts and Models, Key Principles, Processes and Functions
Module 6: Continual Service Improvement – Concepts and Models, Key Principles, Processes
Module 7: Summary and Exam Preparation – Review of Key Concepts and Practice Exam

Manager / Referent resurse umane

Cui se adresează? 

Cursul “Manager/referent resurse umane” este acreditat ANC (Autoritatea Națională a Calificărilor) si se adresează angajaților din departamentele de resurse umane. 

Modalitatea de organizare 

Cursul “Manager/referent resurse umane” are o durată de 30 ore. La finalul cursului fiecare participant va susține un examen in urma căruia va obține diploma de absolvire recunoscută de Ministerul Muncii si Ministerul Educației. 
Cursul se va organiza în 4 zile, consecutive sau 1-2 zile pe săptămână, după cum urmează: primele trei zile sunt de 8 ore iar ziua patru are 6 ore de curs la care se adaugă examenul de final. 
Fiecare grupă va avea un maxim de 15 participanți. 

Care sunt competențele studiate? 

Pe parcursul acestui program de formare participanții vor deprinde următoarele cunoștințe: 

– Cum să realizeze corect un proces de recrutare și selecție (modalități de selecție, cum se face un interviu comportamental, riscuri și implicații legislative etc.) 
– Cum să integreze un angajat nou și care sunt riscurile când acest proces nu există în companie; 
– Cum se realizează o analiză de post, cum se construiește o specificație și fișa de post și cum se incadrează intr-o grilă salarială pe acel post; 
– Cum se negociaza un Contract Individual de Munca si care sunt aspectele legislative in aceasta privinta; 
– Cum se realizează și aplică un sistem de evaluare. Cum putem utiliza tehnologia sa ușureze munca in HR; 
– Construirea unui training pentru angajați; 
– Organizarea activităților motivaționale pentru angajați. Construirea și aplicarea unor teste motivaționale pentru angajați; 
– Cum să construiască procedurile în domeniul resurselor umane; 
– Construirea strategiei de resurse umane într-o organizație.

Competențe Antreprenoriale

Cui se adresează? 

Cursul “Competențe antreprenoriale” este acreditat ANC (Autoritatea Națională a Calificărilor) și se adresează antreprenorilor care gestionează o afacere cu domeniu de activitate principal sau secundar în cele 10 sectoare identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate 2015-2020. 

Modalitatea de organizare 

Cursul de “Competențe antreprenoriale” are o durată de 30 ore și se va organiza în 4 zile consecutive sau 1-2 zile pe săptămână, după cum urmează: primele trei zile sunt de 8 ore iar ziua patru are 6 ore de curs la care se adaugă examenul de final.

Care sunt competențele studiate? 

Cursul “Competențe antreprenoriale” va aborda următoarele concepte: 

• Stiluri de management 
• Dezvoltarea echipelor de lucru și imbunătățirea relațiilor dintre angajați 
• Gestionarea schimbării 
• Managementul performanței 
• Planificarea și proiectarea procesului de evaluare a performanței. 
• Metodologie de evaluare a performanțelor personalului 
• Managementul carierei si a potențialului de înlocuire – etapă în managementul performanței
• Managementul stresului și procesul decizional 
• Gestionarea situațiilor de criză
• Gestionarea stresului profesional 
• Gestionarea timpului

Prezentare Proiect

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului de angajați la nivelul Regiunii de Nord-Vest din sectoarele IT, automotive,mobile, textile si pielărie,etc. care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. Efectele pozitive pe termen lung pe care le va genera prezentul proiect se vor datora celor opt programe de formare profesională și seminarii pentru 520 persoane din managementul strategic, antreprenori și angajați din departamentul de resurse umane al companiilor din următoarele sectoare cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI: ITC, automotive, textile si pielărie, mobilă, In cadrul acestor programe de formare și seminarii, membrii grupului țintă vor dezvolta competențe, abilități, aptitudini care să îi ajute în perfecționarea metodelor de management strategic și management al resurselor umane și în adaptarea activității companiilor la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. Efectele pozitive se vor transpune in creșterea adaptabilității celor 50 de companii și a celor 520 de angajați la dinamica pieței, creșterea productivității angajaților, imbunătățirea planificării strategice, creșterea competitivității companiilor din grupul țintă. 

În acest fel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului: “Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea competențelor de management strategic si în domeniul resurselor umane pentru 520 persoane participante la programele de formare până la finalizarea proiectului. 

2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a minim 150 de persoane din Regiunea Nord Vest prin participarea la sesiuni: 
Competențe antreprenoriale și Dezvoltarea abilităților de Leadership: reziliența liderilor, influențarea deciziilor – economia comportamentală. 

3. Îmbunătățirea abilităților de management a 270 de manageri din Regiunea Nord Vest, prin participarea la sesiunile următoare: Tehnici de prezentare eficiente, Business Coaching de tip modern SML (Self Self Managed Learning), Dezvoltarea abilităților de leardeship: Reziliența liderilor, influențarea deciziilor-economia comportamentală și ITIL (IT infrastructure library). 

4. Îmbunătățirea competențelor în domeniul managementului resurselor umane prin derularea a două sesiuni: Manager resurse umane și Tehnici de prezentare eficiente pentru 100 de angajați din domeniul resurselor umane din Regiunea Nord Vest. 

5. Sprijinirea a minim 2 IMM-uri în realizarea de planificări strategice pe termen lung ca urmare a participării la seminariile de “Sisteme IT&C pentru managementul afacerii” și “Sisteme IT&C pentru managementul resurselor umane” 

6. Sprijinirea a 50 de IMM-uri prin participarea la programele de formare a managerilor/antreprenorilor sau personalului din departamentele de resurse umane

Grup Țintă

Proiectul de faţă „SPECIALIZARE + STRATEGIE = SUCCES” va avea un grup ţintă format din 520 de persoane din Regiunea Nord-Vest (din judeţele Cluj, Sălaj, Bihor): 

•270 Angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreaga sau cu timp parţial), care asigură managementul strategic şi care ocupă pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.); 
•100 Angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane; 
•150 Antreprenori care-şi gestionează propriile afaceri. 

Toţi membrii grupului ţintă vor proveni din întreprinderi care-şi desfaşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Cele 10 sectoare identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate 2015-2020 sunt:

•Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor 
•Procesarea alimentelor şi a băuturilor 
•Sănătate şi produse farmaceutice 
•Energie şi management de mediu 
•Turism şi ecoturism 
•Textile şi pielărie 
•Lemn şi mobilă 
•Industrii creative 
•Industria auto şi componente 
•Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii.

Grupul ţintă va fi format din 125 persoane angajate ale firmelor din judeţul Bihor, 136 persoane angajate ale firmelor din judeţul Sălaj şi 259 persoane angajate ale firmelor din judeţul Cluj. Repartizarea persoanelor înscrise în grupul ţintă la cursurile de formare din cadrul proiectului se va face astfel: 

•120 membri ai grupului ţintă vor participa la programul de formare – Competenţe antreprenoriale 
•60 membri ai grupului ţintă vor participa la programul de formare – Manager resurse umane 
•80 membri ai grupului ţintă vor participa la programul de formare – Tehnici de prezentare eficiente 
•50 membri ai grupului ţintă vor participa la programul de formare – Business Coaching SML (Self Managed Learning) 
•120 membri ai grupului ţintă (manageri) şi 30 membri ai grupului ţintă (antreprenori) vor participa la programul de formare – Leadership (Dezvoltarea abilitatilor de Leadership: Rezilienţa liderilor, influenţarea deciziilor – Economie Comportamentală) 
•60 membri ai grupului ţintă vor participa la programul de formare – ITIL (IT Infrastucture Library)

Înscrierile in proiect s-au incheiat. Proiectul s-a finalizat in 20 mai 2019.

 

REZULTATE PROIECT

Indicatori realizati:

4S13.1 Întreprinderi care au introdus sisteme instrumente, metode, practici etc.standard de management al resurselor umane/condiții de lucru îmbunatățite, din care: – IMM-uri : 2 planificari strategice realizate  (2 propus)

4S14 Persoane certificate/ care si-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare- a sprijinului primit – 511 persoane (442 propus)

4S14.1 Persoane certificate/ care si-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit, din care: -Persoanele care asigura managementul strategic al companiilor/antreprenori: 400  (349 propus)

4S14.2 Persoane certificate/ care si-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit, din care:

-Persoanele din departamentele deresurse umane: 111  (93 propus)

4S16 Persoane care beneficiaza de sprijin: 526  (520 propus)

4S16.1 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: – Persoanele care asigura managementul strategic al companiilor/antreprenori: 412 (410 propus)

4S16.2 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: – Persoanele din departamentele de resurse umane: 114 persoane (110 propus)

4S17.1 Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri: 199 firme (50 propus)

Activități

1.Managementul proiectului 

2.Campanii de conștientizare a angajatorilor cu privire la necesitatea participării angajaților la programele de formare profesională în vederea asigurării unui management strategic performant 

3.Furnizarea programelor de formare profesională 
3.1 Pregătirea dosarelor de acreditare și a suportului de curs pentru cele două programe de formare ce urmează a fi autorizate 
3.2 Achiziția de materiale consumabile 
3.3 Înregistrarea grupului țintă 
3.4 Coordonarea,organizarea și monitorizarea programelor de formare profesională
3.5 Închiriere Săli de curs 
3.6 Hrană pentru participanți 
3.7 Furnizarea programului de formare Competențe antreprenoriale 
3.8 Furnizarea programului de formare Manager resurse umane 
3.9 Furnizarea programului de formare Tehnici de prezentări eficiente 
3.10 Furnizarea programului de Business Coaching modern tip SML (Self Managed Learning) 
3.11 Furnizarea programului de formare Dezvoltarea abilităţilor de Leadership: Rezilienţa liderilor, influențarea deciziilor și economie Comportamentală 
3.12 Furnizarea programului de formare ITIL 
3.13 Evaluarea candidaților 

4.Sprijin IMM-uri prin seminarii specifice în vederea realizării unei planificări strategice pe termen lung 
4.1 Închiriere Săli de curs pentru seminarii IT&C 
4.2 Hrană pentru participanții la seminariile IT&C 
4.3 Seminar: Sisteme IT&C pentru managementul afacerii 
4.4 Seminar: Sisteme IT&C pentru managementul resurselor umane 

5.Informare şi publicitate 
5.1 Comunicate de presă si anunțuri online 
5.2 Achiziție servicii de elaborare si tipărire materiale de promovare 
5.3 Pagina Web a proiectului 

6.Activități administrative – suport pentru implementarea proiectului

Comunicate

Click AICI pentru a deschide Comunicatul de presă :
LANSARE PROIECT POCU ID117994 ”Specializare + Strategie= Succes!”

Comunicat de Presa FINALIZARE PROIECT  – 20 MAI 2019 ZIAR FACLIA CLUJ

Achiziții

1. Achiziția materialelor publicitare

Publicat la data de 28.05.2018

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de materiale publicitare în cadrul proiectului „Specializare + Strategie = Succes!”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

Informații suplimentare se pot solicita aici: proiecte@cim.brinel.ro sau la telefon 0264 41 41 32. Persoana de contact: Mirela Giurea – Manager de proiect. 

UPDATE: 1 Contract alocat

 

2. Achiziția materialelor consumabile 

Publicat la data de 28.05.2018 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de materiale consumabile și birotică în cadrul proiectului „Specializare + Strategie = Succes!”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman. 

Informații suplimentare se pot solicita aici: proiecte@cim.brinel.ro sau la telefon 0264 41 41 32. Persoană de contact: Mirela Giurea – Manager de proiect. 

UPDATE: 1 Contract alocat 

 

 

3. Achiziția serviciilor catering 

Publicat la data de 28.05.2018 

Obiectul contractului îl reprezintă achizitia serviciilor de catering în cadrul proiectului „Specializare + Strategie = Succes!”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman. 

Informații suplimentare se pot solicita aici: proiecte@cim.brinel.ro sau la telefon 0264 41 41 32. Persoană de contact: Mirela Giurea – Manager de proiect. 

UPDATE: 3 Contracte alocat

 

4. Achiziția serviciului de inchiriere spațiu 

Publicat la data de 28.05.2018 

Obiectul contractului îl reprezintă achizitia serviciilor de închiriere spațiu pentru derularea programelor de formare profesională în cadrul proiectului „Specializare + Strategie = Succes!”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman. 

Informații suplimentare se pot solicita aici: proiecte@cim.brinel.ro sau la telefon 0264 41 41 32. Persoană de contact: Mirela Giurea – Manager de proiect. 

UPDATE: 3 Contracte alocate

 

5. Achiziția de Servicii de Formare profesională 

Publicat https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/details/2/18743 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de Formare profesională: LOT1 Business coaching SML, Lot 2 Leaderhip și LOT 3 ITIL, în cadrul proiectului „Specializare + Strategie = Succes!”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman. 

Documentația va fi postată pe site-ul fonduri-ue.ro, după primirea ofertelor. 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: Cel mai bun raport preț/calitate. 

Informații suplimentare se pot solicita aici: proiecte@cim.brinel.ro sau la telefon 0264 41 41 32. Persoană de contact: Mirela Giurea – Manager de proiect. 

UPDATE: 2 Contracte alocate

Principii Orizontale

Găsiți aici broșura a politicii de mediu

 

Proiect co-finantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 

 

Pentru Informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: http://www.fonduri-ue.ro 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți. Apel proiecte: România Profesională – Resurse Umane Competitive. Cod proiect: POCU/227/3/8/117994.

©2018 Informatica. Toate drepturile rezervate.
Cluj Napoca, b-dul N. Titulescu, Nr. 4, Et. 1, CP 400420
CIF RO4750706 | Nr. ORC J12/3408/1993 | Capital social subscris şi vărsat: 310.797,50 RON 

Găsește-ne pe :

Designed by Psykadelyq