Referințe Dante

HOMEOPHARMA Cluj-Napoca

(producție medicamente)

BRINEL PC PROD Cluj-Napoca

(echipamente electronice si IT)

PLANTEXTRAKT Radaia

(tincturi homeopate)

PLANTMED Rădaia

(comert medicamente)

SOMEG Gherla

(confecţii metalice)

SOCIETATEA NAŢIONaLă A SăRII

(Salina Ocna Mureş, Salina Ocna Dej)

Grupul BEGA Timişoara

(E.M. Aghireş, E.M. Suncuiuş, E.M. Gurasada)

COMINEX NEMETALIFERE, Cluj Napoca

(E.M. Capuş, E.M. Jibou, E.M. Ineu, S.M. Cluj)

SC FELEACUL SA Cluj Napoca

(productie dulciuri)

ABC FARM Cluj Napoca

(depozit farmaceutic)

CPL CONCORDIA, Cluj-Napoca

(distribuţie gaze)

MTC ROMANIA, Cluj Napoca

(distributie ambalaje, produse alimentare)

REMAT SA Cluj-Napoca

(materiale refolosibile)

FONTANOT ROMANIA, Cluj Napoca

(producţie scãri de lemn)

PERIND Oradea

(prod. perii industriale și produse uz casnic)

CASIROM Turda

(productie carburi)

VESTEURO MARKETING Oradea

(desfacere cu amanuntul, transp. international)

VIA TERRA SPEDITION, Cluj Napoca

(transport CFR)

FIBREX CO, Crasna

(producței căzi baie acril, minipiscine și piscine)

FIBREX DISTRIBUTION, Crasna

(distribuție produse fibra sticlă)

OBLIO ASTRAN, Bistrita

(productie si distributie ech. terasă și grădină)

Centrul de Informatică

Contact Soluții Software

Program de lucru
Luni - Vineri
09:00 - 16:00

Persoană de contact

AleXANDRU BOT
GABRIELA DANCEA

tel: 0364 401.478
fax: 0264 414.121
e-mail: dante@cim.brinel.ro; infocertif@cim.brinel.ro

Dante

Sistem informatic integrat de gestiune economică destinat societăților comerciale.

DANTE este un produs informatic care acoperă integral și integrat “Sistemul de gestiune economică” din cadrul unei societăți comerciale.

Centrul de Informatică este prezent pe piața românească a aplicațiilor pentru managementul afacerilor de peste 30 de ani prin dezvoltarea și implementarea propriei soluții concepută special după monografia contabilă românească. 

LogoInfocertificate

Din punct de vedere operațional, DANTE este împărțit în trei secțiuni:

  • Logistică - compus din modulele care asigură introducerea și operarea datelor. Informațiile introduse în această secțiune afectează în mod automat contabilitatea.
  • Contabilitate -  modulul care gestionează evidența generală.
  • Management și raportare - compus din module speciale care permit obținerea facilă a rezultatelor financiare pentru analiză și management.

FACILITĂȚI

InfoCertificateBOX
  • Sistem ERP modern, complet și unitar.
  • Interfață utilizator simplă, fiabilă și plăcută.
  • Acces securizat în cadrul aplicației și al bazei de date. 
  • Sistem multiutilizator ușor de configurat, parametrizabil în funcție de fișa postului.
  • Operare în cadrul modulelor logistice cu afectarea automată a contabilității.
  • Rapoarte speciale pentru analiză și management.
  • Export date pentru realizarea declarațiilor fiscale.

caracteristici tehnice

DANTE este structurat pe o arhitectură client - server, utilizând baze de date Microsoft SQL Server (versiunile 2000, 2005 sau 2008) și având interfața cu utilizatorul implementată în mediul de programare Borland DELPHI. Serverul de date și cel de aplicații pot fi implementate pe acceași mașină fiind suportate atât sisteme de operare pe 32 cât şi 64 biţi. Aplicația client rulează pe sistemele Windows pe 32 biți (Windows XP, Windows Vista și Windows 7).

MODULE

ADMINISTRARE

Configurarea aplicaţiei (domenii şi activităţi). Configurarea contabilă (conturi, operaţii contabile, operaţii economice, tipuri de documente şi modul de înregistrare în contabilitate a operaţiilor). Securitatea (posturi şi utilizatori). Cataloage de parteneri, bunuri materiale şi anexe.

CONTABILITATEA FINANCIARĂ

Evidenţa financiar-contabilă generală.Generarea notelor contabile de închidere. Centralizarea financiară reflectată în registre, fişe, balanţe şi bilanţ. Situaţia veniturilor respectiv a cheltuielilor pe centre de cheltuieli.

STOCURI

Evidenţa şi gestiunea în depozite a stocurilor de materiale consumabile, materii prime, mărfuri, produse finite, produse în curs, semifabricate. Evidenţa şi gestiunea obiectelor de inventar în depozit şi în folosinţă. Situaţia cheltuielilor materiale pe centre de colectare a cheltuielilor.

ACTIVE FIXE

Evidenţa şi contabilitatea mijloacelor fixe aflate în patrimoniu sau închiriate. Toate tipurile de mişcare a mijloacelor fixe, inclusiv regularizarea amortizării anuale. Reevaluări. Urmărirea mijloacelor fixe în conservare sau date cu chirie. Situaţia amortizării pe centre de colectare a cheltuielilor.

FURNIZORI

Evidenţa furnizorilor interni şi externi. Preluarea facturilor de servicii şi bunuri materiale, a avizelor de însoţire, a facturilor şi notelor de corecţie. Elaborarea notei de calcul preţ la import şi a declaraţiei vamale, cu calculele aferente. Urmărirea soldului şi decontării facturilor, inclusiv scadenţarul. Situaţia cheltuielilor cu furnizorii pe centre de colectare a cheltuielilor.

CLIENŢI

Evidenţa clienţilor interni şi externi. Facturarea en-gros şi en-detail (Bonuri fiscale). Întocmirea avizelor de însoţire. Facturarea avizelor. Emitere facturi externe (invoice). Anularea, corectarea şi stornarea facturilor, inclusiv refacturarea. Urmărirea soldului şi decontării facturilor, inclusiv scadenţarul. Situaţia veniturilor pe centre de colectare a veniturilor.

TREZORERIA, CASA și BANCA

Evidenţa conturilor de casă şi bancă. Evidenţa decontării avansurilor acordate clienţilor şi furnizorilor. Evidenţa clienţilor incerţi. Evidenţa compensărilor. Evidenţa avansurilor de trezorerie. Urmărirea soldurilor şi a decontării avansurilor de trezorerie, inclusiv decontarea furnizorilor prin delegaţi.

SALARIZAREA PERSONALULUI

Evidenţa personalului. Situaţiile specifice şi generale privind personalul. Evidenţa salarizării. Preluarea pontajului privind personalul pe departamente, pe tipuri de încadrare şi prezenţă, inclusiv concedii medicale, sporuri, reţineri şi adaosuri. Situaţii interne şi de raportare privind salarizarea personalului. Situaţia cheltuielilor cu personalul pe centre de colectare a cheltuielilor.

MANAGEMENT și RAPORTARE

Tablouri de bord pentru acces rapid si ușor la date special concepute pentru manageri. OLAP-uri si tabele pivot pentru sintetizarea și analiza datelor pentru departamentul de marketing. Export de date pentru declarațiile fiscale. 

CULEGERE AUTOMATĂ A DATELOR

Utilizarea teminalelor mobile industriale și a codurilor de bare pentru culegerea automată a datelor. Validarea datelor și centralizarea automată în modulele specifice (stocuri, clienţi, furnizori).

 
 
 
Facebook Image
Autentificare

Autentificare

Username
Parola *
Tine-mă minte